Johann Podworny

Prawa autorskie: Daniel Raboldt

Tu spoczywa w Bogu

Joh. Podworij [1]

* 12.2.1899

† 26.10.1920

Johann Rudolf Podworny był synem Jakoba Podwornego i jego żony Anny [2] z domu Gusek.[3] Oprócz Johanna rodzice mieli jeszcze dwoje dzieci, które zmarły w wieku niemowlęcym.[4] Kiedy Johann miał dwanaście lat, zmarł jego ojciec Jakob. Johann i jego matka Anna odziedziczyli po ojcu niewielki majątek: działkę w Klein Pasken, „łóżko z poduszką […] bieliznę i ubrania” [5] oraz krowę. Jego matka przejęła majątek i zobowiązała się wypłacić Johannowi 600 marek jako spadek po ojcu, gdy ten osiągnie pełnoletność.[6] Około osiem miesięcy po 21. urodzinach [7] Johann Podworny zmarł.[8] Osiemnaście lat później jego matka Anna zmarła w wieku 72 lat w szpitalu powiatowym w Johannisburgu [9] na „uwięzioną przepuklinę”. [10] Majątek w Klein Pasken odziedziczyła jej siostrzenica Berta Wildenhuss.[11] Nie udało jej się go jednak długo utrzymać – w marcu 1939 r. zarządzono przymusową licytację [12], a rok później kupił go gospodarz z Pasken Wilhelm Podleśny.[13]

 


[1] Ponieważ we wszystkich dokumentach dotyczących tej rodziny nazwisko zapisywane jest „Podworny”, a nagrobek jest jedynym wyjątkiem, w tekście wyjątkowo nie zastosowano pisowni z nagrobka.

[2] Zazwyczaj podawana jako Anna, w podaniu o wpis i akt dziedziczenia przez jej siostrzenicę Bertę Wildenhuss otrzymała pośmiertnie imię Johanna. Por. dla Johanna, Grundakten des Amtsgerichts Johannisburg, Archiwum Państwowe w Olsztynie (APO) 295/2780, ark. 193 i nast.

[3] Ibid. ark. 179.

[4] Ibid.

[5] Ibid.

[6] Ibid, str. 179 – 181.

[7] Na temat pełnoletności por. Bürgerliches Gesetzbuch, Nebst Einführungsgesetz. Z dnia 18 sierpnia 1896 r. z uwzględnieniem zmian uchwalonych do dnia 1 stycznia 1925 r., <https://doi.org/10.1515/9783111634951> (ostatni dostęp 26.04.2021).

[8] Por. rejestr zgonów [sic], Urząd Stanu Cywilnego w Gehsen, APO 42/1745/1, ark. 424. W rejestrze zgonów widnieje data 26.09.1920, ale na nagrobku 26.10.1920.

[9] Por. APO 295/2780, ark. 194.

[10] APO 42/1745/1, ark. 518 – tu jest podane inne nazwisko panieńskie, mianowicie Korrak. Jednak data pochówku, nazwisko i wiek pasują do matki Johanna, która urodziła się około 1865 roku.

[11] Por. APO 295/2780, ark. 193.

[12] Ibid. ark. 198.

[13] Ibid. ark. 199.